top of page
Правила сайта

Угода сервісів сайту ГО "Харківськй клуб ріелторів"

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. РОЗМІЩЕННЯ ПОСТІВ

 3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДУ НА НЕЇ

 4. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ПОСТІВ

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 7. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ КОИСТУВАННЯ САЙТОМ

 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

 

Додатки

 1. Додаток №1 - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГО «ХАРКІВСЬКИЙ КЛУБ РІЕЛТОРІВ» , (надалі Виконавець) публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про коистування  інтернет-сайтом Виконавця https://krc.kh.ua на базі систем iOS, Android, Windows mobile / Windows Phone,  відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дану Угоду є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній і / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цією Угодою, включаючи всі його додатки;

 • Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

 • Сайти - інтернет-сайт https://krc.kh.ua , який адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення постів та користування сервісами сайту Виконавця (далі по тексту - Сайт та / або Сайти);

 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови даного Угоди і яке користується послугами Компаніі.От імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;

 • Бізнес-користувач - користувач, який використовує Сайт в бізнес-цілях, і відповідає хоча б одному з вказаних в цій Угоді ознак. Користувач може вважатися Компанією Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий користувач як суб'єкт підприємницької діяльності в установленому законодавством порядку, або ж здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації;

 • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;

 • Послуги / сервіс KRC - безкоштовні, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (Наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайтів.

 • Обліковий запис / аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, з допомогою якого він може керувати своїми постами на Веб-сайтах. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому Користувачеві (іншій особі) не допускається;

 • Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкціями.

 • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 • Верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Компанією в повідомленні на адресу e-mail, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.

 • Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного посту. розміщенням також є зміна існуючого посту, якщо така зміна передбачає зміну істотного значення посту.

 • Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів і послуг. Використання Послу означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови. Починаючи використовувати будь-якої сервіс сайту, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність і прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, відвідувачі не має право використовувати сервіси сайту Виконавця. Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтів для розміщення інформації про новини, аналітику (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачам. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення інформації.

2. РОЗМІЩЕННЯ ПОСТІВ

 • Користувач отримує право розміщувати пости на Веб-сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів, що потребують стандартні форми сайту.

 • Користувач має право створити обліковий запис і увійти на сайт, використовуючи дані облікового запису в Facebook або Google через підключення Facebook Connect або Google Connect. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook або Google, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook або Google за запитом системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту. Реєструючись на Сайті через через підключення Facebook Connect або Google Connect, Користувач надає Компанії додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Компанії і обробляються Компанією - в Додатку №1 до Угоди.

 • Використання можливостей і сервісів Сайтів, як зареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню послугами сайту Виконавця, в т.ч. цієї Угоди.

 • Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля для входу на Сайти. Користувач має право користуватися сервісами Сайтів тільки за допомогою власного електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля. У разі передачі даних для доступу в обліковий запис / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі), така обліковий запис / акаунт може бути заблокована на розсуд Адміністрації Виконавця. 

 • Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати його третім особам.

 • Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайти, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон і пароль, які використовуються для входу на Сайти, були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

 • Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них в Відповідно цією Угодою та інструкціями, представленими на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

 • Користувач гарантує, що запропонована ним інформація відповідає дійсності, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від домагань третіх осіб.

 • Користувач гарантує, що пропоновані їм послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

 • Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про інформацію, розміщену їм на Веб-сайті, і, в разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши пост і повторно розмістив його на сайті.

 • Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін розміщення посту чи коментаря к ньому Користувача по технічних причинах, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Компанія має право припинити демонстрацію посту, коментаря, якщо Користувач зареєстрував його, з порушенням умов ццєї Угоди або чинного законодавства.

 • Користувачеві заборонено:

  • Публікувати однакові пости, коментарі з одного і того ж акаунта;

  • Публікувати схожі за змістом пости, де очевидно, що мова йде про одне й те ж;

  • Дублювати однакові пости чи коментарі з різних акаунтів;

  • Публікувати пости чи коментарі в рубриці, яка не відповідає змісту розділу цього сайту;

  • Публікувати заголовки в яких містяться повторювані знаки пунктуації та / або небуквених символи;

  • Публікувати пости чи коментарі, опис і / або заголовок / фотографії яких є непов'язаними, нечитабельним;

  • Вставляти в постах посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

  • Розміщувати рекламу про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення  законодавства чи цих правил;

  • Пости можуть проходити вибіркову модерацію або премодерацію представниками Компанії.

  • Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

   • отриманих незаконним способом об'єктів;

   • неіснуючих об'єктів;

   • баз даних;

  • Компанія має право видаляти пости на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-яку інформацію від Користувача сайту, яка по її думці не відповідає принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 • Адміністрація та модератори Сайту (представники Компанії) має право:

  • Вносити в текст поста чи коментаря Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст змісту оголошення;

  • Переносити пости в інші рубрики Сайту в разі виявлення найбільш придатних рубрик для їх розміщення;

  • Відмовити в публікації посту чи коментаря, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість постів від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

  • Тема поста повинна відповідати тексту самого поста і не повинна містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреса, адреса інтернет-ресурсу).

  • Фото, яке супроводжує пост, запропоноване Користувачем, повинно відповідати заголовку і тексту посту та ідіючому законодавству. Фото, завантажені з мережі Інтернет, що порушують права правовласника заборонені.

  • Компанія не несе відповідальності за зміст постів або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.

  • Предметом постів можуть бути будь яка інформація, розміщення якої не заборонено та не обмежено відповідно до законодавства України, а також не суперечить цій Угоді.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДУ НА НЕЇ

 • При розміщенні оголошень користувачі сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цієї Угоди.

4. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ПОСТІВ

 • Пост чи коментар Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цього Угоди, а також з таких причин:

  • У даного Користувача вже є на Сайті активний аналогічний пост у цій або іншій рубриці;

  • Інформація, що міститься в постіі, суперечить цій Угоді, правилам публікації або законодавством;

  • Інформація, що міститься в оголошенні, помилкова;

  • Заголовок оголошення не містить інформацію про пост;

  • Веб-сайт і мобільні дані: Компанія може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, геолокацію Користувача, програмного забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, дані, які містяться в базах даних браузера, включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як Google Advertisement ID, IFA or IFV), інформацію про програма використовується, і / або інформацію про інших використовуваних пристроях або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Сайті або на мобільному додатку, або на сервісах третіх осіб. Додаткова інформація про те, як користувачі можуть контролювати і / або блокувати такий збір інформації знаходиться нижче знаходиться в розділі 6 цієї політики.

  • Фотографія не має очевидної смислового зв'язку з текстом посту або не має на меті адекватно проілюструвати його текст;

  • Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. П.;

  • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);

  • Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;

  • Пост подано в рубрику, яка не відповідає його змісту.

  • Компанії представлена ​​скарга від власника майнових прав інтелектуальної власності, та / або запит уповноваженого органу державної влади;

  • Компанії представлена ​​обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в посту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Користувач зобов'язується:

  • Чи не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів;

  • Чи не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайти без письмового дозволу компанії;

  • Чи не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайтах (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;

  • Чи не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. На даний пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.

 • Користувачеві забороняється:

  • Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронної листування з модераторами;

  • Використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

 • Доступ до персональних даних Користувача з боку інших користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

 • Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайтів і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 • Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайтів, зокрема, максимальну кількість днів зберігання постів, коментарів та їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайтів або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

 • Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних постів Користувача на Веб-сайті, а також обмежити дії Користувача на Веб-сайті.

 • Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цього Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про веденні діяльності, що порушує правила Сайту і прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені хі пости та/чи коментарі, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

 • Компанія має право на власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь розміщені на Веб-сайті пости та/чи іншу інформацію за порушення цієї Угоди чи діючого законодавства.

 • Компанія має право передати Сайт зі всіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів, своєму правонаступнику за договорами або інших підстав. Передача і повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 • Компанія залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

 • Верифікація. Компанія має право в будь-який момент верифікувати Користувача за допомогою будь якої верифікації. А якщо Користувач не пройшов верифікацію, Компанія має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Компанією на свій власний розсуд. Всі Учасники, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу в обліковий запис / аккаунт, використовуючи пароль, вказаний при реєстрації.

 • Компанія має право на свій розсуд не допускати верифікацію користувачів, що використовують номери телефонів визначених операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

 • Компанія на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті вправі відносити Користувача в категорії «небажаний користувач». Для віднесення Користувача до категорії «Небажаний користувач» досить наявності в діях Користувача одного з таких ознак:

  • Використання при розміщенні посту фотографій чи інформаційних матеріалів, що порушують права правовласників;

  • Наявність в тексті постів чи коментарів посилання на веб-сайт / сторінку веб-сайту;

 • При систематичних (два і більше разів) порушення умов цієї Угоди повернення оплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Компанії після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

 • Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг з боку ТОВ Vhn є Виписка з особового рахунки, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних на акаунті Користувача. виконавець надає Виписку з особистого рахунку тільки за запитами користувачів.

 • Акти прийому-передачі наданих послуг надаються Бізнес Користувачам, які є суб'єктами підприємницької діяльності тільки в разі оплати послуг безпосередньо Виконавцю, без використання послуг платіжних провайдерів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти та його сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті постів, коментарів та/чи іншої інформації, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщеної на Веб-сайті інформації.

 • Компанія не є організатором / ініціатором угоди між Користувачами або її стороною. сайт є інформаційно -комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, обиінюватись корисними на ринку нерухомості данними, підвищувати свою кваліфікацію та обізнаність у сфері нерухомості чи у будь якій пов’язаній чи непов’язаній сфері, що не суперечить змісту сайту Виконавця.

 • Компанія не може контролювати достовірність інформації, що розміщується користувачами. компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті використаної інформації будь яким користувачем чи відвідувачем сайту Компанії або неналежної поведінки будь-кого з них.

 • Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

 • Якість, безпека, законність і відповідність інформації, а також можливість Користувачем її використовувати знаходяться поза контролем Компанії.

 • Компанія закликає користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні інформації з Сайтів. 

 • Користувач не може робити висновок, що зміст будь-якого посту або коментаря є дійсним і легальним виходячи з факту його розміщення на Сайті. Компанія не несе відповідальність за будь які наслідки використання Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

 • Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві в результаті використання останнім  Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (або її підрозділи, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в Внаслідок або в зв'язку з такими вимогами.

 • Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не тягне за собою відмову Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних порушень.

 • Виконавець не відповідає за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань по надання доступу до Сайтів через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т.д.).

 • Компанія не несе відповідальності за несправності в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.

 • За жодних умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток, збитки і сплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайтів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.

 • Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

 • Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених чинним законодавством.

 • Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з облікового запису, можливість використання сервісів Сайту,  в разі блокування / заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію та / або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Компанії.

7. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

 • Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, установки програми або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

 • Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

 • У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайтів. факт не припинення використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

 • Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:

  • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам сайту Компанії;

  • Здійснення інших дій, які суперечать політиці Компанії;

 • Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

 • З метою поліпшення якості послуг, що на Веб-сайтах послуг, для дотримання вимог законодавства та реагування на зміну

 

Додаток №1 - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

bottom of page